Stich Simon Marius

Симон Мариус

Математик - Лекар - Астроном

1573 – 1624

Астрономът Симон Мариус, роден в Гунценхаузен и работил в двора на маркграфа от Ансбах, е открил през януари 1610 г. едновременно с Галилео Галилей четирите най-големи спътници на Юпитер, но е публикувал своите открития едва в 1614 г. в книгата си Mundus Iovialis, която в 2014 г. ни даде възможност да погледнем точно 400 години назад.

Обвинен в плагиатство от Галилей, Симон Мариус страда от уронване на репутацията, независимо от доказателството, разкрито в началото на 20-ти век, че изследванията му са били напълно негови. Много събития – главно в областта Франкония – от 2014 г. хвърлиха светлина върху научните му достижения.

Настоящият Интернет сайт, открит през юбилейната 2014 г. имаше за цел да бъде пътеводител в събраните на едно място източници в електронен формат, в специалната литература, лекции и новини за Симон Мариус и – където е възможно – да осигури удобни външни препратки. Ние – инициаторите, ви каним вас – обществеността, да използвате този многоезичен портал и да го развиете чрез свой собствен принос.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r