Stich Simon Marius

Simon Marius

Jatekaramɔgɔ – Furakɛlikɛla – Dolokaramɔgɔ

1573 – 1624

Gafe ani dilanlifɛn wɛrɛ kofɔlen minu bɛ sɔrɔ gafelabɔyɔrɔw ani gafefeereyɔrɔw la

Aw bɛ hakɛ to ni babu in bɛ Faransi kan ni Angilɛ kan dɔrɔn de la.