Stich Simon Marius

Simon Marius

Matemaatikko – lääkäri – astronomi

1573 – 1624

Hoviastronomi Simon Marius Gunzenhausenista havaitsi neljä suurta Jupiterin kuuta tammikuussa vuonna 1610 Ansbachissa, samoihin aikoihin Galileo Galilein kanssa, mutta julkaisi tutkimuksensa kirjassaan Mundus Iovialis vasta vuonna 1614. Siten vuonna 2014 tuli kuluneeksi 400 vuotta kirjan julkaisemisesta.

Galilei syytti häntä plagioinnista ja hänen maineensa kärsi pysyvästi, vaikka 1900-luvun alussa pystyttiinkin todistamaan, että Mariuksen tutkimukset olivat tehty täysin itsenäisesti. Erilaiset tilaisuudet, etenkin Frankenin alueella, esittelivät juhlavuonna 2014 hänen tieteellisiä saavutuksiaan.

Tämä esittely internetissä aloitettiin juhlavuonna ja se kokoaa yhteen saatavissa olevan materiaalin, sekundäärikirjallisuuden, esitelmät ja uutiset Simon Mariuksesta ja tekee nämä mahdollisimman helposti saataviksi. Sivuston alullepanijat pyytävät yleisöä käyttämään ja laajentamaan tätä monikielistä Simon Marius-portaalia.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r