Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Für das Titelbild malte Maria Dementeva (l.u.) ein Bild

Foto: Norman Schmidt