Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Mark Kaller (2. v.r.) konzipierte das Design des Marius-Portals

Foto: SiMaG