Stich Simon Marius

Simon Marius

Kirga – Likita – Aikin apolo

1573 – 1624

Im Publikum Freunde von Simon Marius

Foto: Christian Gottschall