Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikus – orvos – csillagász

1573 – 1624

A günzenhausenbõl származó ansbachi udvari csillagász Galileo Galileivel egyidejûleg fedezte fel a Jupiter négy nagy holdját, de eredményeit csak 1614-ben publikálta Mundus Iovialis címû mûvében, amely így 2014-ben éppen 400 éves volt.

A Galilei általi plagizálási vád folyamatosan rontotta a hírnevét, bár a 20. század elején kiderült, hogy Marius önállóan végezte kutatásait. 2014-ben különbözõ rendezvényeken – különösen „Frankföldön” – méltatták tudományos eredményeit.

Ez az internetes bemutató végigkísérte a 2014-es évet és egybegyûjtött minden elektronikusan rendelkezésre álló forrást, másodlagos irodalmat, elõadást és ismertetõt Simon Mariusról és – amennyiben lehetõség volt rá – könnyen hozzáférhetõvé tette ezeket. A kezdeményezõk arra kérik a közönséget, hogy ezt a honlapot Simon Mariusról szóló központi többnyelvû portálként használják és ha módjuk van rá tökéletesítsék.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r