Stich Simon Marius

시몬 마리우스

수학자, 의사, 천문학자

1573 – 1624

Herbert Dombrowsky, der Kuratoriumsvorsitzende der Nürnberger Astronomischen Gesellschaft

Foto: Norman Schmidt