Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematičar – lijekar – astronom

1573 – 1624

Dvorski astronom, Simon Marius iz Gunzenhauzena otkrio je u Ansbahu u januaru 1610. godine, otprilike u isto vrijeme kad i Galileo Galilej, četiri velika Jupiterova satelita, ali je svoja otkrića objavio tek 1614. godine u Mundus lovialis.

Galilej ga je optužio za plagijat, zbog čega mu je ugled trajno narušen, premda je početkom 20. vijeka dokazano da su Mariusova istraživanja u potpunosti njegova. Povodom proslave godišnjice Simona Mariusa 2014. godine, brojni događaji – prije svega u oblasti Frankonije – bacili su svjetlo na njegova naučna dostignuća.

Ovaj sajt, nastao u jubilarnoj godini, okuplja sve dostupne elektronske izvore, literaturu, predavanja i vijesti o Simonu Mariusu i – kad god je moguće – obezbjeđuje odgovarajuće linkove. Inicijatori pozivaju javnost da koristi ovaj višejezički portal i da sopstveni doprinos.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r