Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematiker – Lege – Astronom

1573 – 1624

Han har vært astronom ved gården i Ansbach og oppdaget samtidig med Galileo Galilei de 4 store måner av iuppiter. Feilen han gjorde var, at han kjem 1614 ut med denne oppdagelsen i verket Mundus Iovialis, som blir 400 år gammel i 2014.

Galilei kalled denne skriften en plagiat, rykten av Marius ble skadet, likevel at det ble viset opp på begynnelsen av 20. Århundre at han forsket helt på egen måte. Forskjellige foredrager og utstillinger – i hovedsaken i Franken – skal vise fram hans vitenskapelige resultater.

Denne præsentasjon vil lede gjennom jubilæumsåret og viser de kilder som finnes og gjøre dem – så vidt som det er mulig – tilgjengelig. Vi invitere dere å nytte denne siden som flerspråksportalet og til å utvider denne.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r