Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematik - lekár - astronóm

1573 – 1624

Ospravedlňujeme sa, že táto časť stránky je dostupná len v angličtine a nemčine.Video zur Forschung von Simon Marius

Dr. Hans Gaab, Fürth: Zur Biografie von Simon Marius (Abstract)