Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematikan - Mjek - Astronom

1573 – 1624

Ju kërkojmë ndjesë që kjo pjesë e Internetit është e vlefshme vetëm në anglisht dhe gjermanisht.Video zur Forschung von Simon Marius

Dr. Jürgen Hamel, Archenhold-Sternwarte: Simon Marius' Arbeit über den Kometen von 1618 im Zusammenhang mit der Kometenforschung seiner Zeit (Abstract)