Stich Simon Marius

Симон Маријус

Математичар – лекар – астроном

1573 – 1624

Дворски астроном у Ансбаху, Симон Мариус из Гинзенхаусена открио је четири највећа сателита Јупитера отприлике у исто време кад и Галилео Галилеј, али је своја открића објавио тек 1614. у књизи Mundus Iovialis.

Галилеј га је оптужио за плагијат, због чега му је углед био трајно нарушен; упркос доказа изнетих на светло дана почетком 20. века да су Мариусова истраживања у целости његова. Приликом прославе годишњице Симона Маријуса 2014, низ догађаја – пре свега у области Франконије – бацила су светло на његова научна достигнућа.

Ова интернет презентација започета поводом јубиларне године, окупила је електронск изворе, посебну литературу, предавања и вести о Симону Мариусу и – кад год је то могуће – даје одговарајуће линкове. Ми иницијатори позивамо тебе, као и јавност да искористите овај мултијезички портал и да дате сопствени допринос.

Marius PrognosticonPrognosticon Astrologicum auf 1612, C3r