Stich Simon Marius

Симон Маријус

Математичар – лекар – астроном

1573 – 1624

Извињавамо се, овај одељак портала доступан је само на енглеском и немачком.Video zur Forschung von Simon Marius

Dr. Hans Gaab, Fürth: Zur Biografie von Simon Marius (Abstract)