Stich Simon Marius

Simon Marius

Matematičar-lijećnik-astronom

1573-1624

Molimo za ispriku, ovaj dio je samo na engleskom i njemaċkom jezikuIhre Nachricht an OStDin Susanne Weigel, Gunzenhausen